ຖືກເລກແຈກກະແລ້ມຟຣີຫມົດມື້

ຍິນດີນຳອ້າຍຕີ໋ອ້ວນ

ແຕກ 800 ລ້ານ

ແລະໃຈດີໃຫ້ກິນກະແລ້ມຟຣີຫມົດມື້

ສະບາຍດີ ຂໍອະນຸຍາດແຈ້ງປະຊາສຳພັນ ເຖິງລູກຄ້າທຸກທ່ານ ທີ່ຈະມາກິນກະແລັ້ມ ຕີ໋ອ້ວນຟຣີ

📍 ທາງຮ້ານເຮົາຂໍຄວາມກະລຸນາຈາກທຸກທ່ານຄື

1.ໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ໃສ່ຜ້າປິດປາກ

2.ໃຫ້ລູກຄ້າຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ

3.ຂໍໃຫ້ທ່ານລະມັດລະວັງຕົວທ່ານເອງ ດ້ວຍຄວາມຫວ່ງໃຍຈາກຮ້ານເຮົາ.

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *