ຝາກເຖິງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອທີ່ໂທມາລົບກວນມື້ລະ 2-3 ຄັ້ງ

ຝາກເຖິງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອທີ່ໂທມາລົບກວນມື້ລະ 2-3 ຄັ້ງ

ຖ້າບໍລິສັດເຈົ້າດີ ບໍ່ຖ້າໂທມາຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເພີ່ນຫາກໄປຫາບໍລິສັດເຈົ້າເອງດອກ

ໄປອ່ານຄຳເຫັນຈາກເພື່ອນອອນລາຍ

ໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນໃຈພະນັກງານແດ່, ບັງຄັບໃຫ້ພະນັກງານໂທໄປດຸຫຼາຍ ພະນັກງານກໍ່ຖືກດ່າ ຫຼື ວ່າຖ້າພະນັກງານບໍ່ໂທຫາລູກຄ້າແມ່ນຈະໄລ່ອອກວຽກບໍ່!

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *