ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນດີກັບການເສຍອາກອນຫວຍ 5% ຖ້າຖືກ 60 000 ກີບຂື້ນໄປ

ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນດີກັບການເສຍອາກອນຫວຍ 5% ຖ້າຖືກ 60 000 ກີບຂື້ນໄປ

ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວວ່າແນວໃດ.???ປະຊາຊົນຈຳນວນຫລາຍບໍ່ເຫັນດີກັບແຈ້ງການດັ່ງກວ່າທີີ່ອອກມາວ່າ:”

ອີງຕາມ ຕາມຄຳແນະນຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້,ໃນໝວດທີ່ 8 ມາດຕາທີ 60,61,62 ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຊື້ແລະຖືກຫວຍ ເປັນເງິນຫຼືວັດຖຸ(ບໍ່ໃຫ້ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໃດອອກ)ນີ້ເອົາມູນຄ່າທີ່ຖືກລາງວັນເຖິງໝົດ ຄູນໃຫ້ປັດຕາອາກອນ 5% ວິທີກຳນົດຢູ່ໃນມາດຕາ 39 ຂໍ້ທີ4 ຂີດຫນ້າ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້”.

ດັ່ງນັ້ນປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ເຫັນດີກັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ຖືກເລກຕັ້ງແຕ່60.000ກີບຂຶ້ນໄປໄດ້ຫັກອາກອນອອກ5%.

#ທຸກຄົນຄິດແນວໃດລອງໃຫຄຳຄິດຄຳເຫັນມາເບີ່ງ

#ສະຫຼຸບຂ່າວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *