ຂ່າວດີ ມື້ນີ້ປີ່ນປົວຫາຍດີ +754 ຄົນ

ຂ່າວດີ ມື້ນີ້ປີ່ນປົວຫາຍດີ +754 ຄົນ

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 07/11/21, ໃນວັນທີ 06/11/21, ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6472 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2231 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 284, ຈໍາປາສັກ 257, ຫຼວງພະບາງ 1283, ຄໍາມ່ວນ 263

ກວດພົບເຊື້ອ 1076 ຄົນ (ເສັຍຊີວິດ 01) ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 5 ຄົນ ແລະ ພາຍໃນ 1071 ຄົນ. ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 544 ຄົນ ໃນນີ້ມີ 4 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 540 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງຫຼວງພະບາງ 174 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 51 ຄົນ (ຊຸມຊົນ).

– ແຂວງອຸດົມໄຊ 23 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງຜົ້ງສາລີ 1 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງຊຽງຂວາງ 1 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 51 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງວຽງຈັນ 93 ຄົນ (ຊຸມຊົນ).

– ແຂວງໄຊຍະບູລີ 5 ຄົນ ໃນນີ້ມີ 1 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 4 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 10 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງຄໍາມ່ວນ 26 (ຊຸມຊົນ).

– ແຂວງສາລະວັນ 8 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 6 ຄົນ (ຊຸມຊົນ),

– ແຂວງຈໍາປາສັກ 42 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

– ແຂວງເຊກອງ 41 ຄົນ (ຊຸມຊົນ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *