ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ! ບໍ່ຫນ້າເກີດເລີຍເລື່ອງແບບນີ້

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ! ບໍ່ຫນ້າເກີດເລີຍເລື່ອງແບບນີ້

ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021, ໄດ້ເກີດເຫດມີຄົນແຂວນຄໍຕາຍ, ບໍ່ຮູ້ຊື່ ….. ເປັນເພດຊາຍອາຍຸປະມານ 55-60 ປີ,

ເຫດເກີດຢູ່ບ້ານນຳຄານ ເມືອງ ວຽງພູຄາ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ສາເຫດ ຂາດວ່າເກີດຈາກການບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄອບຄົວ

ແນວໃດກໍ່ສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *