ສະພາບການລະບາດພະຍາດ -19 ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສະພາບການລະບາດພະຍາດ -19 ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ປະຈຳວັນທີ 12 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງກວດທັງໝົດ 913 ຕົວຢ່າງ, ຜົນບວກ 135 ກໍລະນີ
ໃນນີ້ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 64 (ພາຍໃນ 64),

ຈອມເພັດ 59 (ພາຍໃນ 59),

ງອຍ 2 (ພາຍໃນ 2), ໂພນໄຊ 1 (ພາຍໃນ 1),

ປາກແຊງ 3 (ພາຍໃນ 3),

ນ້ຳບາກ 5 (ພາຍໃນ 5),

ຊຽງເງິນ 1(ພາຍໃນ 1)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *