ມື້ນີ້ ຕິດເພີ່ມ + 1.198 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິດເພີ່ມ +1.198 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1.198 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 2 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 1.196 ຄົນ….

– ນະຄອນຫຼວງ: 580(ນຳເຂົ້າ 1 ຄົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 135(ຊຸມຊົນ)


– ຜົ້ງສາລີ: 168(ຊຸມຊົນ)

– ວຽງຈັນ: 85(ຊຸມຊົນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 53(ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 51 ຄົນ

– ບໍ່ແກ້ວ: 32(ຊຸມຊົນ)

– ເຊກອງ: 30 (ຊຸມຊົນ ).

– ອຸດົມໄຊ: 16(ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 13 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄຳໄຊ 10ຄົນ

– ຄໍາມ່ວນ: 8(ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ 8 ຄົນ, ນຳເຂົ້າ 1 ຄົນ

– ສະຫວັນນະເຂດ: 5ຄົນ

– ຫົວພັນ: 2 (ຊຸມຊົນ)

– ຊຽງຂວາງ: 1 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ອັດຕາປື: 1 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *