ມື້ນີ້ ຕິດເ ຊື້ ອເພີ່ມໃຫມ່ +1.073 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ +1.073 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 1.072 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 2 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 112 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 717 ຄົນ

– ນະຄອນຫຼວງ: 534 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 112 (ຊຸມຊົນ)

– ວຽງຈັນ: 106(ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 71 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 66(ຊຸມຊົນ)

– ອຸດົມໄຊ: 41 (ຊຸມຊົນ)


– ຜົ້ງສາລີ: 38 (ຊຸມຊົນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 37 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄຳໄຊ 20 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

– ເຊກອງ: 9 (ຊຸມຊົນ ).

– ສາລະວັນ 11 ຄົນ(ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ: 9ຄົນ(ຊຸມຊົນ8)

-ຫົວພັນ 6 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ໄຊສົມບູນ 5ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 4(ຊຸມຊົນ)

-ອັດຕາປື: 2 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 1 (ຊຸມຊົນ)

-ຊຽງຂວາງ 1ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *