+151 ສະຖານະການຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ປະຈໍາວັນທີ່ 18-11-202 ແຂວງຫຼວງພະບາງ

🚨+151 ສະຖານະການຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -1 9 ປະຈໍາວັນທີ່ 18-11-202 ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຕົວຢ່າງກວດທັງໝົດ 985,

ບວກ 151 ກໍລະນີ:

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 60 (ພາຍໃນ 60),

ຈອມເພັດ 63(ພາຍໃນ 63) ,

ໂພນທອງ8(ພາຍໃນ 8) ,

ວຽງຄຳ 2(ພາຍໃນ 2) ,

ຊຽງເງິນ 5(ພາຍໃນ 5) ,

ປາກແຊງ 2 (ພາຍໃນ 2),

ປາກອູ 10(ພາຍໃນ 10) ,

ນ້ຳບາກ 1(ພາຍໃນ 1)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *