ວັນທີ 25/11/2021 ແຂວງ ຫົວພັນ ບໍ່ລອດ

ມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1,504 ຄົນ,

ຊຸມຊົນ 1,500 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 1ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 143 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 688 ຄົນ

-ຫົວພັນ 16 ຄົນ (ຊຸມຊົນ 15 )

– ນະຄອນຫຼວງ: 677 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 149 (ຊຸມຊົນ)

– ວຽງຈັນ: 139 ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 105 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 37 (ຊຸມຊົນ)

– ອຸດົມໄຊ: 20 (ຊຸມຊົນ)


– ຜົ້ງສາລີ: 123 (ຊຸມຊົນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 47 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄຳໄຊ 41 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

– ເຊກອງ: 7 (ຊຸມຊົນ ).

– ສາລະວັນ 26 ຄົນ(ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ: 52 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ໄຊສົມບູນ 3 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 16 (ຊຸມຊົນ)

-ອັດຕາປື: 11 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 32 (ຊຸມຊົນ)

-ຊຽງຂວາງ 3 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *