ພວກນີ້ແມ່ນພະນັກງານບໍລິສັດບໍ່

ພວກນີ້ແມ່ນພະນັກງານບໍ່ລິສັດໂຊກໄຊແທ້ບໍ່! ທ່ານຄິດແນວຢໃດຕໍ່ເຫດການນີ້, ຂໍຄວາມຄິດເຫັນນຳສັງຄົມແດ່

-ຖ້າບໍ່ແມ່ນພະນັກງານໂຊກໄຊຄື ບໍລູສັດໂຊກໄຊຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໃຊ້ ໂລໂກໂຊກໄຊມາຕົວະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແບບນີ້

-ບໍ່ຍາກດອກທີ່ຈະຊອກພວກຕົວະຕົນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *