ມື້ນີ້ຫຼວງພະບາງ ຕິ ດໂ ຄ ວິ ດ ໃໝ່ 107 ຄົນ

ມື້ນີ້ວັນທີ 27/11/2021 ຫຼວງພະບາງມີຜູ້ຕິດໂຄວິດໃໝ່ 107 ຄົນ,

ຕິດເຊື້ອສະສົມ 6,670 ຄົນ ປິ່ນປົວຫາຍດີ 3,998 ຄົນ ກຳລັງປິ່ນຜົວ 2,662 ຄົນ , ເສຍຊິວິດສະສົມ 10 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດໂຄວິດໃນມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້

-ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 61 ຄົນ

+ ທາດໂບສົດ 2 ຄົນ

+ ນາສ້າງເຫວີຍ 5 ຄົນ

+ ສາຍລົມ 4 ຄົນ

+ ວຽງໃໝ່ 11 ຄົນ

+ ພູໝອກ 3 ຄົນ

+ ບ້ານຄອຍ 6 ຄົນ

+ ນາສຳພັນ 2 ຄົນ

+ ຊຽງລ້ອມ 3 ຄົນ

+ ສັງຄະໂລກ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ມ້າ 2 ຄົນ

+ ພູເຫຼັກຈະເລີນ 2 ຄົນ

+ ນາໄຊ 2 ຄົນ

+ ວັງເງິນ 2 ຄົນ

+ ພອນໄຊ 1 ຄົນ

+ ໂພນແພງ 1 ຄົນ

+ ປອງຄຳ 1 ຄົນ

+ ປ່າຂາມ 1 ຄົນ

+ ນາວຽງຄຳ 1 ຄົນ

+ ຄົກຢາ 1 ຄົນ

+ ຫ້ວຍເລີກ 1 ຄົນ

+ ເມືອງງາ 1 ຄົນ

+ ດອນໃໝ່ 1 ຄົນ

+ ວຽງແກ້ວ 1 ຄົນ

+ ນາຫຼວງ 1 ຄົນ

+ ຫຼັກສິບ 1 ຄົນ

+ ໂຄມຂວາງ 1 ຄົນ

+ ຜາໂຄມ 1 ຄົນ

+ ຊຽງມວກ 1 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *