ຄົນໂຊກດີຊື້ນ້ອຍກໍ່ຖືກ

ງວດວັນທີ 26/11/2021

ຈາກ ເຟສບຸກ Tswv xyeem yang yang ໄດ້ຂຽນວ່າ ຟ້າ ມີ ຕ າ ແທ້ແດ່ ນ້ອງ ຄົ ນ ທຸ ກ ມາ ສຳ ນີ້ ພໍ ແລ້ວ. ຂອບໃຈພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ລາວ ຖື ກ ເ ລ ກ ສີ່ ຮ້ ອ ຍ ລ້ າ ນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *