ແຊຕໍ່ ທຸກຄົນຢູ່ເຮືອນພ້ອມໃຈໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານໝໍ

ພວກເຮົາຢູ່ເຮືອນພ້ອມໃຈໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານໝໍທີ່ເສຍສະຫຼະເພື່ອປະເທດຊາດລາວເຮົາ(ໃຫ້ພາບບັນຍາຍເອງ)​❤️❤️

_

ໃຜຮັກທ່ານໝໍແດ່ ຄົນລະແຊ

_

ຄົນລະຄອມເມັນ

ຮັກທ່ານໝໍທີສຸດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *