ຂໍ້ມູນຜູ້ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ 10 ຄົນຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ_19

ມື້ນີ້ ວັນທີ 04 ທັນວາ 2021 ມີຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ +969 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ 968 ຄົນ, ເ ສ ຍຊິ ວິ ດໃໝ່ 10 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດສະສົມ 201 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 954 ຄົນ

– ນະຄອນຫຼວງ: 450 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 72(ຊຸມຊົນ)

– ວຽງຈັນ: 108(ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 28ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 48(ຊຸມຊົນ)

– ອຸດົມໄຊ: 40(ຊຸມຊົນ)


– ຜົ້ງສາລີ: 39(ຊຸມຊົນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 56 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄຳໄຊ 15ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

– ເຊກອງ: 4(ຊຸມຊົນ ).

– ສາລະວັນ 7ຄົນ(ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ: 30ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ຫົວພັນ 19ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

-ໄຊສົມບູນ 21ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 0(ຊຸມຊົນ)

-ອັດຕາປື: 2ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 12(ຊຸມຊົນ)

-ຊຽງຂວາງ 18ຄົນ(ຊຸມຊົນ)

ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດ 10 ຄົນ

_

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *