ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 2 ຂະບວນກຳລັງເດີ່ນທາງ 3 ມື້ຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 2 ຂະບວນ ທີ່ບັນທຸກລົດບັນທຸກ, ໝາກຖົ່ວ, ຊິ້ນສ່ວນລົດຈັກ, ສານເຄມີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ

ໄດ້ອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນເສີງຕູ ມົນທົນເສສວນ ແລະ ນະຄອນສົງຊິງ ຕາມລຳດັບໃນວັນເສົາ 4 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.


.
ລົດໄຟຈະມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ.ລາວ ພາຍໃນເວລາ 3 ມື້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *