ຊ່ວຍແຊຣ໌ໄປເດີລະວັງຄົນພວກນີ້ ມາບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນໃສ່ນີ້ໃສ່ນັ້ນ ແລ້ວຂູ່ເອົາເງິນ

ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນກໍລະນິນີ້ແມ່ນມີແຕ່ລູກຊາຍຢູ່ເຮືອນແມ່ໄປຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດຍັງບໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນກໍໄປໃສ່ໃຫ້ເຂົາລູກຊາຍກໍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດ,​

_

ສວ່ນບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວອ້າງໃນວີດີໂອແມ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພຈາກພາກສວນຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມາແທ້ບໍ

ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກມາຊີ້ແຈ້ງແລະພິຈາລະນາ

_

​ເຫດເກີດ ທີ່ ບ້ານທົ່ງນາມີ,​ ເມືອງປາກກະດີງ,​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

_

ລົດນີ້ແມ່ນລົດທີ່ພວກນີ້ຂີ່ມາເລາະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງບ້ານ

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *