ບໍ່ມີທາງອອກແລ້ວ ໝໍເພິ່ນສົ່ງກັບປົວບໍ່ໄດ້

ບໍ່ມີທາງອອກແລ້ວ ໝໍເພິ່ນສົ່ງກັບປົວບໍ່ໄດ້

ມີແຕ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຜມີວິທີແນະນຳຢາພື້ນເມືອງ ບອກແດ່

_

ລູກເພີ່ນເປັນເນື້ອງອກໃນສະໝອງ , ໃຜທີ່ຮູ້ວິທີປິ່ນປົວແມ່ນຊ່ວຍຕິດຕໍ່ໂດຍຕົງຫາເຈົ້າຂອງເຟສບຸກລຸ່ມນີ້

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ແຊຣເຂົາເທົ່ານັ້ນ, ໃຜມີວິທີຊ່ວຍເພີ່ນໄດ້ແມ່ນຕິດຕໍ່ຫາເພີ່ນເລີຍ ຂອບໃຈ…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *