ຂໍຖາມແມ່ໆແດ່ໃຜທີ່ມີປະສົບການ

ຂໍຖາມແມ່ໆແດ່ໃຜທີ່ມີປະສົບການມີ ລູ ກ ນ້ ອ ຍ ອ າ ຍຸ 1 ປີ ແລ້ວເຄີຍຕິດ ໂ ຄ ວິ ດ ແດ່ ຄື ລູ ກ ແ ມ່ ນີ້ ອ າ ຍຸ 1 ປີ ຕດ ໂ ຄ ວິ ດ ມາໄດ້ສອງມື້ແລ້ວແຕ່ຫມໍເພີ່ນໃຫ້ມາ ກັ ກ ໂ ຕ ຢູ່ເຮືອນແລ້ວເອົາ ຢ າ ນ້ຳ ໄພຮາຄອນ ໃຫ້ ລູ ກ ກິ ນ ແຕ່ ອ າ ກ າ ນ ຂອງ ລູ ກ ຍັງ ຄື ເກົ່າ ມີ ໄ ຂ້ ຂື້ນສູງ

ບາງເວລາມີ ຕັ ນ ດັ ງ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ຍ າ ກ ມື້ຄືນແມ່ນເຮັດຍາກບໍ່ນອນໄດ້ອຸ່ມ ນັງ ຢູ່ ໝົດ ຄືນ ຂໍ ຖາມ ແ ມ່ ໆ ຜູ້ ມີ ປະສົບການແດ່ວ່າ ແ ມ່ນີ້ ຄວນເຮັດແນວໃດ ກັ ກ ໂ ຕ ຢູ່ເຮືອນຕໍ່ບໍ່ ຫຼືວ່າ ພ າ ລູ ກ ໄ ປ ປົ ວ ຢູ່ ໂ ຮ ງ ຫມໍ ດີ

 ແ ມ່ ນີ້ ອຸ ກ ໃ ຈ ຫຼາຍບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ເບີ່ງຫນ້າ ລູ ກ ຍ າ ມ ໃ ດ ຄື ໃ ຈ ຊິ ຂ າ ດ ຄວາມວ່າ ອີ ຕົ ນ ລູ ກ 

ທີ່ມາ 

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *