ຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ ທີ່ປະເທດໄທ ໄດ້ສູນເສຍ ບຸກຄະລາກອນການແພດວິລະສະຕີຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ.

ຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ ທີ່ປະເທດໄທ ໄດ້ສູນເສຍ ບຸກຄະລາກອນການແພດວິລະສະຕີຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ.

ເພື່ອຮັກສາຜູ້ປ່ວຍ ໂຄວິດ-19ຈ ຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ຈິ່ງໄດ້ເກີດອາການວູບເສຍຊີວິດ ທ່າມກາງການປະຕິບັດໜ້າທີ່.

ພະຍາບານຄົນນີ້ເປັນບຸກຄົນທີ່ນ່າຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ ທີ່ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນສະໜາມຮົບຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາຜູ້ປ່ວຍ ໂຄວິດ_19.

ເຫດການນີ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກໃຫ້ເກີດຂື້ນດອກ.ສະນັ້ນ,ເຮົາທຸກຄົນຄວນເອົາເຫດການນີ້ເປັນບົດຮຽນພ້ອມກັນຢູ່ບ້ານຢຸດແພ່ເຊື້ອ,ຢ່າເຫັນແກ່ຕົວ,ຢຸດສ້າງພາລະໃຫ້ກັບແພດໝໍ.

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *