ຂ່າວດີ ມີເຮ..!!ສປປ ລາວ ກຽມເປີດປະເທດແລ້ວ (ວັນທີ 10/12/2021)

ລັດຖະບານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 135 /ນຍ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2021 ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກຽມເປີດປະເທດ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຖືເປັນອີກ ຂີດໝາຍສໍາຄັນ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *