ເມື່ອເຮົາຊື້ປີ້ລົດໄຟ ກັບ ມັນກໍ່ຈະປີ່ນຫລັງກັບ

ເມື່ອເຮົາຊື້ປີ້ລົດໄຟ ກັບ ມັນກໍ່ຈະປີ່ນຫລັງກັບ

ເພາະມັນບໍ່ສາມາດຕ່າວໄດ້ ວີນເລີຍ😀😀

ຄຣິບຖືກລືບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *