ດີໃຈນຳ”Aden Thao” ໄດ້ທີ່ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນ Chang international Circuit Championship of Thailanh 2021

ດີໃຈນຳ”Aden Thao” ໄດ້ທີ່ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນ Chang international Circuit Championship of Thailanh 2021

_

Aden Thao ຫຼື ຊື່ມົ້ງແມ່ນເອີ້ນວ່າ “Nraug Hli Thao” ປັດຈຸບັນມີອາຍຸ 22 ປີ ເຜົ່າມົ້ງ ຊັນຊາດ ອາເມລີກາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ Chang international Circuit Championship of Thailanh 2021, ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2021 ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ທີ່ 1 ຈາກການແຂ່ງຂັນດຽວ, ໄດ້ທີ່ 3 ຈາກການແຂ່ງຂັນເປັນທີມ,

-ນີ້ແມ່ນຄະແນນຂອງຜູ້ຊະນະ

ຄຣິບທີ່1:

ຄຣິບທີ່2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *