ຄວນອ່ານໃຫ້ຮູ້​ເດີ!.. ບົດຄວາມທີ່ ນັກຮົບຊຸດຂາວ ຝາກມາໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາທີ່ຢູ່ເຮືອນ

ບົດຄວາມນີ້ຈາກນັກຮົບຊຸດຂາວພວດເຮົາ (ຢ່າລືມແຊ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ): ໃນຄືນທີ່ທຸກຄົນກຳລັງນອນຫຼັບນອນຝັນ😴😴ພວກເຮົາພັດກຳລັງຫວາດຜະຫວາ ຄືນນີ້ຊີມີເພີ່ມອີກຈັກຄົນ??

ມື້ໜື່ງອາບນຳ້ສະຜົມດ້ວຍນຳ້ຮ້ອນ 3-4ເທື່ອ ແນມເບິ່ງໂມງແມ່ນ2ໂມງກາງຄືນ🙄🙄

1, ກາງເວັນບໍ່ໄດ້ຢືນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ນອນ

2, ບາງຄັ້ງອາລົມຄົນເຈັບກາມາແບບເປັນຕາຢ້ານອີຫຼີ.

3, ຄິດໄປຄິດມາສົງສານໂຕເອງ.

4, ເພາະຮັກໃນອາຊີບນີ້

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພວກເຮົາຈະເອົາໃຈສູ້ເພື່ອປະຊາຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ພົ້ນຈາກໂລກສີ່ງຮ້າຍພະຍາດໂຄວິດ..ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງເຫັນໃຈພວກເຮົາວ່າລຳບາກ ແລະຈົ່ງຢູ່ເຮືອນໃຫ້ດີເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເມື່ອຍຂອງພວກເຮົາ…

ເພາະພວກເຮົາກໍ່ຢາກນອນສະບາຍແຕ່ນີ້ແມ່ນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອອກມາເປັນເມັດຢາຕໍ່ຊີວິດຂອງທຸກຄົນເພື່ອປອດໄພຈາກໂຄວິດ

ທ້າຍນີ້ນັກຮົບຊຸດຂາວພວກເຮົາຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນຈົ່ງຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃຫ້ຮູ້ຢູ່ເຮືອນເພື່ອຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍຂອງພວກເຮົານັກຮົບຊຸດຂາວ..​ຂໍຂອບໃຈ

ເພາະພວກເຮົາກໍ່ຢາກນອນສະບາຍແຕ່ນີ້ແມ່ນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອອກມາເປັນເມັດຢາຕໍ່ຊີວິດຂອງທຸກຄົນເພື່ອປອດໄພຈາກໂຄວິດ

ທ້າຍນີ້ນັກຮົບຊຸດຂາວພວກເຮົາຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນຈົ່ງຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃຫ້ຮູ້ຢູ່ເຮືອນເພື່ອຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍຂອງພວກເຮົານັກຮົບຊຸດຂາວ..​ຂໍຂອບໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *