ແມ່ນຢູ່ຫວາ ຜົວທີ່ໃຫ້ເງິນເມຍ ຈະເລີນທຸກຄົນ ສາທຸ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນເມືອແຕ່ງເມຍ ເງິນທຸກກີບຕ້ອງໃຫ້ເມຍ, ເອົາໃຫ້ເມຍເປັນຜູ້ເກັບ ເພາະປັນຄົນທີ່ດູແລບ້ານ ຈັບຈ່າຍນູນນັ້ນນີ້

ນັ້ນໃນເມືອກ່ອນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນອາດເປັນແບບນັ້ນຢູ່ກໍບໍ່ຮູ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ລອງເອົາເມຍ ຫຼື ເອົາຜົວ ຮາຮາ ບໍ່ຮູ້ຊິໄດ້ໃຫ້ ຫຼື ເຂົາຊິໃຫ້ບໍ່

ແຕ່ເຂົາວ່າກັນວ່າ ຜົວທີ່ຟັງຄວາມເມຍ, ເອົາເງິນໄວ້ທີ່ເມຍດ ຫ້ເມຍແມ່ນດີ ຊີວິດມີແຕ່ຈະເລີນ

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າໄດ້ເມຍເປັນຄົນດີ ຮູ້ຈັກທໍາມາຫາກິນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍປະຢັດອົດອອມໃຫ້ຈະເປັນການດີ ແຕ່ຖ້າໄດ້ເມຍທີ່ອາດໃຊ້ຈ່າຍຟຸ້ມເຟື່ອຍແນ່ ກໍອາດຈະບໍ່ຈະເລີນເດີ້

ຄິດວ່າແນວໃດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *