ສະພາບການລະບາດພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ-19

ມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 547 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 546 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 3 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 328 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ ຄົນ ຄົນລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 2 ( ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 204ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 13ຄົນ, ( 12ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 75ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 16ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT).93 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 26 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 30ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 13ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 11 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 12ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP).7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 7ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *