ຄົນລາວບໍ່ຖີ້ມກັນ ຍອດບໍລິຈາກໄດ້ 20 ກວ່າລ້ານກີບ ໃຫ້ຜູ້ ເ ຄ າະ ຮ້ າ ຍ ຈາກເຫດການ ຄ າ ດ ຕ ະ ກຳ

#ຊາບຊຶ່ງນ້ຳໃຈຄົນລາວ( #ຍອດບໍລິຈາກໄດ້20ກວາລ້ານກີບ )​ ຂໍອານຸຍາດມາຊີແຈ້ງຕື່ມ ສຳລັບໂພສ໌ທີ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດການຄາດຕະກຳ

ຄົນລາວບໍ່ຖີ້ມກັນ !! ຍອດບໍລິຈາກໄດ້ 20 ກວ່າລ້ານກີບ ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດການຄາດຕະກຳ

ໃນວັນທີ22/12/21 ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ1ຄົນເພດຍິງແລະລອດຊີວິດ1ຄົນເພດຍິງ

ສະຫຼຸບຍອດລວມຍອດເງິນບໍລິຈາກຕອນນິ້ໄດ້ 21.346.000ກີບ ຈຳນວນເງິນດັ່ງກາວນີ້ແມ່ນໄດ້ແບ່ງມອບໃຫ້ທັງສອງຄອບຄົວ #ທ້າວຮຽງ (ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ) ຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນໄດ້ຮັບເງີນບໍລິຈາກ 10.000,000 ກີບ ເຊິງຈະໄຊ້ໃນການ ຊື້ໂລງສົບແລະເຮັດພິທີຕາມສັດສະໜາ

#ທ້າວເສນ(ຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບບ້ານເຈັບສາຫັດ) ແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈຳນວນ 11.246,000 ກີບ ເຊິງຈະໄຊ້ໃນການປິ່ນປົວຮັກສາໂຕຄົນເຈັບຈົນຫາຍດີ

ສຳລັບການແບ່ງປັນເງິນຈຳນວນນີ້ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຄວາມເຫັນດີທັງຄະນະປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທັງສອງຄອບຄົວ

(ສຳລັບໃຜທີ່ໄປບໍລິຈາກໃຫ້ເພີ່ນດ້ວຍໂຕເອງແມ່ນເຮົາບໍ່ໄດ້ລວມ)

ສຳລັບການຮັບບໍລິຈາກແມ່ນຍັງຮັບບໍລິຈາກ ຈົນກ່ວາຜູ້ບາດເຈັບຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ ເພາະເພີ່ນຍັງຈະໄດ້ຜ່າຕັດ ເຊິງຈຳເປັນຕ້ອງໄຊ້ເງິນພໍສົມຄວນ

ຢາກຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍບໍລິຈາກແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແທນຄອບຄົວຜູ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍ ຊື້ງໃຈນ້ຳໃຈຄົນລາວນຳກັນຫຼາຍ ຂໍໃຫ້ບຸນຄ້ຳນຳຊູທຸກຄົນ

(ເງິນແມ່ນມື້ອື່ນເຊົ້າຈະໄປຖອນແລ້ວມາມອບໃຫ້ທັງສອງຄອບຄົວ) ແລ້ວຈະອັບເດດຂ່າວຕື່ມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *