ສະພາບການລະບາດພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ-19

ສະພາບການລະບາດພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ-19

ມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 962ຄົນ ໃນນີ້ມີນຳເຂົ້າ 0 ຄົນ,ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ107,740 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່14 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 342 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫານດີ 276ຄົນຄົນລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 5( ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 500ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 6ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈຳປາສັກ (CPS).3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 57 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 47 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 47 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ອັດຕະປື (ATP)9 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄຳມ່ວນ (KM) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 48 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )-

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 39 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX).84 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

— ຫົວພັນ (HP). 11 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )-

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄຳໄຊ (BLKX) 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )-

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *