ປທ ໂຈກັບບະແມັກ ໄດ້ໂທລົມກັນປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນປທ ໂຈກັບບະແມັກ ໄດ້ໂທລົມກັນປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ

ປທ ໂຈກັບບະແມັກ ໄດ້ໂທລົມກັນປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນລະເດີຊຸມເຈົ້າ

ລາວຂໍເປັນນ້ອງຮັກ ປທ ໂຈ ລາວໃຫ້ອາໄພທີ່ຜ່ານມາ ປທ ໂຈເບີ່ງລາວໃນແງ່ບໍ່ດີແລະເລື່ອງທີ່ ປທ ໂຈບອກຄົນບໍ່ໃຫ້ມາຊື້ສະບູຊ່ວຍລາວລາວກະບໍ່ຕິດໃຈ

ໃຈຫຼໍ່ອາຫຼີນ້ອງຮັກ ປທ ໂຈນິນະເບີ່ງແຕ່ສາວພອນໄລ່ໜີລາວຍັງໜີແຕ່ມື້ດຽວກະກັບມາ 😆😆😆

ສວນບະໄຊມັງກອນນ້ອງຮັກຄົຍແລກຂອງ ປທ ໂຈສິຄຽດທີ່ໄປມີນ້ອງຮັກອີກຄົນ ໂທຫາກະເຮັດຕິບໍ່ຮັບ ຊ່າງມັນດຽວມັນກະດີບະອັນນີ້ຫັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *