Lao News

ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່+ລົດຈັກ

ວັນທີ 01/01/2022 ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່+ລົດຈັກ ເສຍຊີວີດຄ່າທີ 1 ລາຍ,

_

_

ຢູ່ບ້ານນາຊອນ ເມືອງປາກງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ. ຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນເພດຊາຍ

ເບິ່ງຄຣິບ

_

#ລາຍລະອຽດແມ່ນຈະແຈ້ງພາຍ”ຫຼັງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button