Lao News

ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອສອງອ້າຍນ້ອງປຸກຕູບໃໝ່ໄດ້ແລ້ວ

ກ່ອນອື່ນຫມົດຂໍອານຸຍາດເຈົ້າຂອງກຸ່ມແລະຂໍຂອບໃຈແມ່ໆທີ່ຊ່ວຍແຊ່ແລະຊ່ວຍເຫຼຶອສອງອ້າຍນ້ອງ

ຂໍຂອບໃຈພະລັງໂຊ່ຊຽວທີ່ຊ່ວຍແຊ່ໃຫ້ຜູ້ຜູ້ໃຫ່ຍໃຈບ້ານເຂົາມາຊ່ວຍເຫຼຶອນ້ອໆເພີ່ນຕອນນີ້ນ້ອງໆໄດ້ປູກຕູບໃຫ່ມແລ້ວ

_

ຂໍຂອບໃຈແມ່ຫລາຍໆທີ່ຊ່ວຍແຊ່ແມ່ນີ້ກາຂໍອວຍພອນໃຫ້ແມ່ໆມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ຳຮວຍກວ່າເກົ່າສາທຸຕອນນີ້ນ້ອງໄດ້ເຮືອນໃຫ່ມພໍໄດ້ຢູ່ກັບນ້ອງເພີ່ນແລ້ວ

_

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button