Lao News

ຂ່າວດີ! ສ ປປລາວ ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫຼືຶອວັກຊີນໄຟເຊີ 905,580 ໂດສ ຈາກອົດສະຕາລີ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 “Pfizer BioNTech”

ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຈຳນວນ: 905,580 ໂດສ (ເກົ້າແສນຫ້າພັນ ຫ້າຮ້ອຍແປດສິບ ໂດສ),

_

ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອສອງຝ່າຍຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໃຫ້ເເກ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍມີການຈັດສົ່ງຜ່ານ ອົງການຢູນິເຊັບ.

_

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ02 ມັງກອນ 2022.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button