Lao News

ມື້ນີ້ ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2022 ເສຍຊິວິດ 11ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 665 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 665 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 4ຄົນ, ຊຸມຊົນ 661 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 113. 432 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 11 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 391 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 200 ຄົນ ຄົນລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 5 ( ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 90 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 4ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 10ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT).72 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 17 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 24ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM) 6 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 27ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 16 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 34ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 173 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 72ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 68 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button