ມື້ນີ້ ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນ ແລະ ຕິດ ເຊື້ອໃຫມ່ 519 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 519 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 4 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 515 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 113. 951 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 12 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 403 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 646 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 2 ( ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 174 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 11 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 14ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT).80 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 8 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 38 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 10 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM) 11 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 28 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 56 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 6 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 15 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *