Lao News

ແມ່ເອົາລູກເກີດໃໝ່ທີ່ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ແລ້ວມາຖິ້ມໄວ້ຢູ່ໜ້າວັດທາດຫຼວງ

ມື້ວານນີ້! ໄດ້ມີແມ່ເອົາລູກເກີດໃໝ່່ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວມາຖິ້ມໄວ້ຢູ່ໜ້າວັດທາດຫຼວງ ແລະໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄວ້ຂໍວັດຊ່ວຍມ້ຽນສົບເດັກ

_

ຢູ່ໃນເກັດໄດ້ເຫັນເຈ້ຍສີຂາວໃບນັ້ນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: “ລູກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເສຍຊິວິດ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນ 1 ປີ 2022 ແລ້ວຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີເງິນມ້້ຽນຄາບສົບ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ວັດຊ່ວຍເຮັດພິທີຕາມທາງສາສະໜາດ້ວຍເຖິດ”

ແລ້ວທາງເຈົ້າໜ້າທີ່, ການປົກຄອງບ້ານ,ທີມງານກູ້ໄພ ແລະ ຄູບາຈົວກັບວັດໄດ້ມາກວດກາແລະຫາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ

ຕາມການສັນນິທານວ່າໜ້າຈະແມ່ນເຮັດລູກລູດມືຫຼືຕົກເພາະມັນມີການກະທົບຫົວກະໂລກຫົວລຸບ

_

_

_

_

ຕອນນີ້ແມ່ນທາງເຮົາໄດ້ເອົາສົບນ້ອງໄປຈູດແລ້ວເດີ້ທຳອີດວ່າສິຝັງແຕ່ທາງວັດເພີ່ນບອກໃຫ້ຈູດເພາະເປັນສົບບໍ່ມີຍາດ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button