ມື້ນີ້ ວັນທີ 07 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 1,020 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 07 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1,020 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 2 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 1,018 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 116,890 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 10 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 421 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 1435 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 15( ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 432 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 8 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 10 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 15 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 62 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 83 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 46 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 34 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 34 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 80 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 36 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 67 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 23 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 26 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *