Lao News

ປະກາດປົດ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ຈາກຕໍາແໜ່ງຄູຝຶກທີມຊາດລາວ

‼️Breaking News 🇱🇦 ສຕລ ປະກາດປົດ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ຈາກຕໍາແໜ່ງຄູຝຶກທີມຊາດລາວ ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງ ໄມເຄີນ ໄວ ຄູຝຶກຊາວເຢຍລະມັນ ເຂົ້າມາຄຸມທີມແທນ ລຸຍ U23 ຊິງແຂ້ມອາຊຽນ 2022 ແລະ ຊີເກມ

_

ຜົນງານທີມຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການຄຸມທີມຂອງ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ໄວ 52 ປີ ໃນ Aff Suzuki cup 2020 4 ນັດຂອງກຸ່ມ B ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດຫວຽດນາມ 0-2,

ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດມາເລເຊຍ 0-4,

ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດອິນໂດເນເຊຍ 5-1

ແລະ ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດກຳປູເຈຍ 0-3.

ສະຫຼຸບຕາຕະລາງຄະແນນຂອງກຸ່ມ B ອິນໂດເນເຊຍ ມີ 10 ຄະແນນເທົ່າກັບ ຫວຽດນາມ ແຕ່ອິນໂດເນເຊຍ ຍິງໄດ້ 13 ປະຕູ, ສ່ວນຫວຽດນາມ ຍິງໄດ້ 9 ຄະແນນ ເຂົ້າຮອບ 4 ທີມສຸດທ້າຍຕໍ່ໄປ, ສ່ວນ ມາເລເຊຍມີ 6 ຄະແນນ, ກຳປູເຈຍ ມີ 3 ຄະແນນ ແລະ ທີມຊາດລາວ ບໍ່ມີຄະແນນ ຍິງໄດ້ 1 ປະຕູ ເສຍ 14 ປະຕູ ຕົກຮອບ.

ທີມຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການຄຸມທີມຂອງ ຊຸນດຣາມມູນຕຣີ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ໄວ 56 ປີ ຕົກຮອບແບບບໍ່ມີຄະແນນ 2 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ຕໍ່ຈາກປີ 2018 ເສຍທັງ 4 ນັດ ຍິງໄດ້ 3 ປະຕູ ເສຍໃຫ້ 12 ປະຕູ. ດັ່ງນັ້ນ ສຕລ ປະກາດປົດ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ອອກຈາກຕໍ່າແໜ່ງຄູຝຶກທີມຊາດລາວ ໂດຍໃຫ້ໄປພັດທະນາເຍົາວະຊົນ.

ພ້ອມກັນນີ້ ສຕລ ກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ (Michael Weiß) ຄູຝຶກຊາວເຢຍລະມັນ ໄວ 56 ປີ ເຂົ້າມາຄຸມທີມຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເຕະບານຊາຍ ຮຸ່ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 23 ປີ ຊິງແຊ້ມອາຊຽນ 2022 ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ຊີເກມ 2021 ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ເລື່ອນມາແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້.

ທີ່ມາ

ຂ່າວກິລາLaoNationalTV

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button