ມື້ນີ້ ວັນທີ 08 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 1,066 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 08 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1,066 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 4 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 1,062 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 117,956 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 10 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 430 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 321 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 19 ( ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 399 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 42 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 16 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 22 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 35 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 45 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 55 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 36 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM) 18 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 35 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 80 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 44 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 109 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 31 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 35 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 42 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *