ແລກໆFcຄິດວ່າບ່າວແມັກມາເກາະກະແສສາວພອນ ລ່າສຸດສາວພອນຈັບເຮັດຜົວເລີຍ

ຍີນດີນຳສາວພອນ ໄດ້ເປັນຝັງເປັນຝາລະ

_

ແລກໆFcຄິດວ່າບ່າວແມັກມາເກາະກະແສສາວພອນ ລ່າສຸດສາວພອນຈັບເຮັດຜົວເລີຍ🤣🤣🤣

ບ່າວແມ໋ກຄືຖືກບັງຄັບແຕ່ງເນາະເບິ່ງໝ້າລາວບໍ່ຍີ້ມເລີຍ.😄😄

ຈັງໃດກໍ່ດີໃຈນຳສາວພອນ.ບ່າວແມກມີລູ້ກເຕັມບ້ານມີຫລານເຕັມເມືອງເດີ

ຄວາມຄິດເຫັນFCທັງຫຼາຍ

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *