ໃນລະດູດອກໝາກຄາຍກຳລັງເບັ່ງບານ ກາຍເປັນຈຸດ Check In ຖ່າຍຮູບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ສວນສາທາລະນະນໍ້າຫງໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ດອກຊາກຸຣະ(ດອກຄາຍ)ເມືອງພວນງາມຫຼາຍ

_

ໃນລະດູດອກໝາກຄາຍກຳລັງເບັ່ງບານ ກາຍເປັນຈຸດ Check In ຖ່າຍຮູບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *