Lao News

!ເປັນອຸທາຫອນ ລູກເອົາ ປື.ນ ພໍ່ອອກມາຫຼິ້ນ ແລ້ວລັ່ນໃສ່ໝູ່ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ.

!ເປັນອຸທາຫອນ ລູກເອົາ ປື.ນ ພໍ່ອອກມາຫຼິ້ນ ແລ້ວລັ່ນໃສ່ໝູ່ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ.

ແຂວງອຸດົມໄຊ ລາຍງານສະພາບຄືນ ເວລາ 16 ໂມງ ຂອງວັນທີ 10.1.2022 ໄດ້ເກີດເຫດເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນປືນແລ້ວລັນໃສ່ກັນເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

+ ຜູ້ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຊື່ທ້າວໂນບາຍ.ອາຍຸ 5 ປີ ບ້ານບວມສົມ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ

+ ຜູ້ກໍ່ເຫດຊື່ທ້າວກັນຍາ ອາຍາ8ປີ ບ້ານບວມສົມ ເມືອງຫຼາ» ທ້າວກັນຍາ ໄດ້ເອົາປືນພໍ່ອອກມາຫຼິ້ນ ແລ້ວລັ່ນໃສ່ທ້າວໂນບາຍເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

&ສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຂອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ຂໍໃຫ້ດວງຍິນຍານຂອງນ້ອງໄປສູ່ສຸຂະຕິ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button