ອີກແລ້ວ, ປັບລາຄານ້ຳມັນຂື້ນເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 14​ ມັງກອນ 2022

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸດປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 14​ ມັງກອນ 2022

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ2

ຮີບໄປເຕີ່ມໄວ້ມີຶ້ນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *