ມື້ນີ້ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ ອເພີ່ມໃຫມ່ 1,052 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 1,052 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 5 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 1,047ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 123,293 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 5 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 476 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 233 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 21 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 400 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 14 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 21ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 37ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 36 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo)31 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 40ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 41 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM) 25 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 67ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 53ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 102 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 63 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 33ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 49 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *