ພົບນ້ອງໆ! ໄປຫາແຂມປ່າມາຂາຍເພື່ອຮຽນ

ພົບນ້ອງໆ! ໄປຫາແຂມປ່າມາຂາຍເພື່ອຮຽນ

ນ້ອງໆໄປຫາແຂມປ່າເພື່ອຂາຍ ມື້ໃດໄດ້ກໍ່ໄດ້ແຕ່ 2000 ກີບ,

ຖ້ານ້ຳຫນັກບໍ່ໄດ້ມື້ຫນ້າກໍ່ພາກັນໄປຫາມາຕື່ມ

_

ທັງຫມົດເພື່ອຫາເງິນໄປໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊື້ເຂົ້າຫນົມກິນຄືແບບຫມູ່

_

_

ເບິ່ງຄຣິບ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *