Lao News

ຂອງຂວັນປີໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ

ຂອງຂວັນປີໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ 😊❤

ຊົມເຊີຍ’! ບ່າວວິນຜູ້ມີນ້ຳໃຈ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ 3 ແມ່ລູກທີ່ເຮັດອາຊີບຂາຍເຂົ້າຂຽບ.

_

_ ບ່າວວິນໄດ້ຊ່ວຍຊື້ຍົກໝົດ.

&ບ່າວວິນໄດ້ຊ່ວຍລົດຖິບ 1 ຄັນ ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຂີ່ໄປໂຮງຮຽນ

_ນ້ອງເພີ່ນດີໃຈຫຼາຍ

_

_ບໍ່ແມ່ນຊ່ວຍແຕ່ລົດຖິບ ບ່າວວິນຍັງໄດ້ຊື້ໂທລະສັບ 1 ໜ່ວຍໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ຮຽນອອນໄລ໌ອີກ(ບໍ່ສັບລາຄາໂທລະສັບ)

_ນ້ອງໆ ໄດ້ຂອບໃຈ ອ້າຍວິນ

ເບິ່ງຄຣິບທີ່ປະທັບໃຈ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button