ວ່າຈັງໃດ ທີມງານສາຍແຂງ! ປັບຂຶ້ນລາຄາເບຍລາວ ແລະ ນ້ຳຫວານ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ່ 17 ມັງກອນ 2022ເຖິງ: ບັນດາທ່ານລູກຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ທີ່ນັບຖື

– ເລື່ອງ: ການປັບຂື້ນລາຄາຜະລິດຕະພັນເບຍທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ຮຽນມາຍັງບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າທຸກໆທ່ານ,

ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທາງກົງຈາກການເພີ່ມອັດຕາການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງທາງພາກລັດ ໃນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ ປະເພດເບຍທັງຫມົດ ຈິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດເບຍລາວມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາໃນບາງຜະລິດຕະພັນ.

ທາງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນຕ່າງໆທີ່ເພີ່ມ ຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານຕົ້ນທຶນທີ່ເກີດຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໄດ້ໃນບາງສ່ວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບຂື້ນລາຄາຜະລິດຕະພັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຫ້ປັບຂຶ້ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

່ ການປັບຂຶ້ນລາຄາໃຫມ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມມີຜົນປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2002 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ທຸກໆການສັ່ງຊື້ ຫລື ການອອກບິນສັ່ງຊື້ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນແມ່ນຈະເປັນລາຄາທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃຫມ່ນີ້.

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *