ທາງຄ້າຍທີເຄຊາວລາວ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ RIP ກັບການຈາກໄປ

ທາງຄ້າຍທີເຄຊາວລາວ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ RIP ກັບການຈາກໄປ

ຂອງ ນ້ອງວິວີ ນາງເອກມິວຊິກ-ນາງແບບ ຄົງເຫລືອໄວ້ແຕ່ພາບຊົງຈໍາ ແລະ ຜົນງານຂອງນ້ອງ ທີ່ຝາກໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊົມກັນ ວິວີ

ເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການທໍາງານ ຂໍໃຫ້ດວງວິຍຍານຂອງນ້ອງໄປສູ່ສິຫວັນຊັ້ນຟ້າ ໄປເປັນນາງຟ້າເທິ່ງສະຫວັນ.

ຜົນງານທີ່ຝາກໄວ້ https://youtu.be/J6hJqWujMH4https:

//youtu.be/Z7R1y3iwkvIhttps://youtu.be/WyQq_wrE6tQ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *