Lao News

ເປັນຕາດຸຕົນແດ່! ລູກແຝດ 3 ແຕ່ວ່າ ເສຍໄປແລ້ວ 2 ຄົນ ຍັງ 1 ຄົນ

ລູກແຝດ 3 ແຕ່ວ່າ ເສຍແລ້ວ 2 ຄົນ ຍັງ 1 ຄົນ ຢູ່ບ້ານ ພອນ ເມືອງພີນ

_

ຄອບຄົວ ນາງເຮົາ ພໍ່ແມ່ທຸກຍາກ ເປັນຕາອີຕົນ

_

ເຄື່ອງນຸງກະບໍ່ມີຕຸ້ມແພຂາດ ໃຜຢາກບໍລິຈາກ ຊວຍເຫລືອເພີນ ສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ເບີໂທ

ທ້າວ ທອງໃບ 030 9963654

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button