ຄົ້ນພົບຖໍ້າຢູ່ເມືອງເຟືອງ ເຢືອກເຢັນສຸດໆ ຈົນນໍ້າຍ້ອຍກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນ

🏔 ຄົ້ນພົບຖໍ້າຢູ່ເມືອງເຟືອງ ເຢືອກເຢັນສຸດໆ ຈົນນໍ້າຍ້ອຍກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນ (ເຢັນສ່ຳຢູ່ຫ້ອງແຊ່ແຂງພຸ້ນແລ້ວ❄☃️)

_

_

🌲ສະຖານທີ່ຕັ້ງລາຍລະອຽດຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ🤫🤫

_

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *