ຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ດອກ

ຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ດອກ

ບາງຄົນເກີດມາຈົນ ເກີດມາລຳບາກ ເກີດມາທໍ້

ບໍ່ຢາກຢູ່ໃນໂລກໃບນີ້ແຕ່ເຮົາເຄີຍເບີ່ງກັບບໍ່ວ່າ . . ,

ກວ່າຈະໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນນັ້ນແສນລຳບາກເຫຼືອເກີນກວ່າຈະບຳເພັນພຽນການມາເກີດດ້ວຍການເປັນມະນຸດ ນັ້ນແສນລຳບາກເຫຼືອເກີນຢ່າທໍ້ ຢ່າຄິດສັ້ນ

ຫາກວັນນີ້ຍັງມີລົມຫາຍໃຈຍັງມີຫຼາຍສັບພະສີ່ງທີ່ຢາກເກີດເປັນມະນຸດແຕ່ເຂົາຍັງຍັງບໍ່ມີກາດຄືເຮົາເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ເທິງໂລກນີ້ນັບວ່າດີເລີດ
ເຂົ້າໃຈຄວາມທຸກ . .
ຈະບໍ່່່ທຸກ

ເຂົ້າໃຈຄວາມສຸກ . . .ຈະບໍ່ສຸກ

ທຸກຢ່າງບໍ່ແນ່ນອນ ສະເຫມີໄປ

#ສູ້ໆນະ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *